sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Cường
- 0946 178 198

THÙNG CARTON

Thùng carton nắp âm dương
Thùng carton nắp âm dươn...
Thùng carton nắp mở
Thùng carton nắp mở
Thùng carton cũ
Thùng carton cũ
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp

GÓC GIẤY

Góc 100-120-140-160
Góc 100-120-140-160
Góc gai 100x100x100
Góc gai 100x100x100
Góc V50x3 100+100
Góc V50x3 100+100
Góc V50x4 100+100
Góc V50x4 100+100
Góc V50x4 120+120
Góc V50x4 120+120

GAS HUỲNH DƯƠNG THANH NẸP GIẤY V

Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V
Thanh nẹp V

TẤM LÓT CARTON

Giấy 2 lớp xeo
Giấy 2 lớp xeo
Giấy gói hàng
Giấy gói hàng
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy slipsheet 3mm
Giấy slipsheet 3mm
Tấm carton 3-5 lớp
Tấm carton 3-5 lớp

PALLET GIẤY

Pallet 6 chân 2 hướng nâng
Pallet 6 chân 2 hướng nâng
Pallet chân liền nan V 2 hướng nâng
Pallet chân liền nan V 2 hư&#...
Pallet 3 chân nẹp V 1 hướng nâng
Pallet 3 chân nẹp V 1 hư̕...
Pallet 9 chân 2 hướng nâng
Pallet 9 chân 2 hướng nâng
Pallet 9 chân vách 90 2 hướng nâng
Pallet 9 chân vách 90 2 hướng...